การทดสอบเครื่องยนต์ไอพ่น พลังงานไฮโดรเจน เพื่อปล่อยคาร์บอนในระดับ 0%

by admin
32 views
1.การทดสอบเครื่องยนต์

บริษัท โรลส์รอยซ์ (Rolls-Royce) ร่วมกับสายการบินอีซีเจ็ท (easyJet) ได้ประสบความสำเร็จในการทดสอบเครื่องยนต์ไอพ่นพลังงานไฮโดรเจนที่พัฒนามาจากเครื่องยนต์ไอพ่นพลังงานน้ำมัน Rolls-Royce AE 2100-A โดยสามารถลดการปล่อยคาร์บอนเหลือ 0% ได้ เกิดการทดสอบขึ้นที่ศูนย์ทดสอบที่กระทรวงกลาโหม Boscombe Down ประเทศอังกฤษ

โรลส์รอยซ์ เป็นบริษัทเอกชนที่นำทางในการพัฒนาเครื่องยนต์ไอพ่น และมีเป้าหมายที่สำคัญในการลดการปล่อยคาร์บอนจากเครื่องยนต์เจ็ทของเครื่องบินให้เหลือ 0% ในปี 2050 ที่มีความนิยมในการเดินทางด้วยเครื่องบินเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการปล่อยคาร์บอนออกมามากขึ้น

2.การทดสอบเครื่องยนต์

พลังงานไฮโดรเจนถือเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพ ในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม

เนื่องจากมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับการใช้งานบนเครื่องบินขนาดใหญ่ และมีความคุ้มค่ามากกว่าแบตเตอรี่ที่มีข้อจำกัดในด้านน้ำหนัก รวมถึงความเสถียรของพลังงานไฮโดรเจน

ในปี 2050 องค์การสหประชาชาติกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือ 0% และพลังงานไฮโดรเจนกลายเป็นทางเลือกที่หลายบริษัทให้ความสนใจ รวมถึง easyJet ที่วางเป้าหมายที่จะเป็นสายการบินแรกที่ใช้เครื่องบินพลังงานสะอาด และลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือ 0% ในปี 2050

พลังงานไฮโดรเจนมีข้อดีตรงที่เหมาะสมสำหรับเครื่องบินขนาดใหญ่ที่มีการบินระยะไกล และมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิต่ำ อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดในการบรรทุก เนื่องจากเชื้อเพลิงไฮโดรเจนต้องใช้พื้นที่บรรทุกมากกว่าน้ำมันปกติถึง 4 เท่า ดังนั้น เครื่องบินอาจต้องปรับลดการบรรทุกสินค้าหรือน้ำหนักลงในบางกรณี

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://news.trueid.net/detail/5vAW6dG3ro7g

You may also like

สื่อออนไลน์รวมข้อมูลและแรงบันดาลใจด้านแฟชั่น ในการสร้างสไตล์ของคุณ ให้ทันสมัยและมีสไตล์ในแบบของคุณเอง